การประกันภัยรถยนต์ยอมรับความผิดหรือไม่ ??

12

 

การประกันภัยความรับผิด

จำนวนเงินที่ได้รับการคุ้มครองระดับความคุ้มครองที่สูงขึ้นมีการตั้งค่าที่ดีกว่าผลรวมตามกฎหมายของผู้ประกันตนในการ ประกันรถยนต์ คือการในกรณีการบาดเจ็บส่วนบุคคล สำหรับความเสียหายของวัสดุและ สำหรับความเสียหายทางการเงิน.อย่างไรก็ตามการประกันภัยความรับผิดให้จำนวนเงินความคุ้มครองทางเลือกของการขึ้น เงินก้อน สำหรับบุคคลและทรัพย์สิน การเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอย่างไรต่อเหตุการณ์และผู้ประกันตนจำนวนเงินระหว่างแปดมี จำกัด ! พิจารณาจำนวนของค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่รวมการประกันภัยตามกฎหมายดังกล่าวแทบจะไม่เพียงพอ จะอยู่ในข้อสงสัย
ค่าเสียหาย

ค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยการประกันสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยหน่วยงานประกันสังคมและในกรณีที่เลวร้ายที่สุด
ภาระผูกพันการชำระเงินเนื่องจากตลอดชีวิตเกี่ยวกับความพิการของเหยื่อ
กับพื้นหลังนี้ข้อเสนอแนะคือการเลือกทุนประกันที่ประกันการเปรียบเทียบรถจักรยานยนต์ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนทำให้รู้สึก

ใช้การป้องกัน:การป้องกันส่วนลดอาจจะเป็นองค์ประกอบที่มีประโยชน์ทั้งในการประกันภัยความรับผิดเช่นเดียวกับในการประกันที่ครอบคลุม เขาป้องกันไม่ให้เกิดการปรับลดในส่วนระดับ SFสำหรับอุบัติเหตุที่เกิด ปกกึ่งครอบคลุมมันไม่สำคัญเพราะจะไม่มีการเรียกร้องการเรียนที่นี่ ต่อปีกรมธรรม์ที่คุณมีอุบัติเหตุจริง “ฟรี” กองการเกิดอุบัติเหตุ แต่ผู้ประกันตนที่จะทำให้การใช้งานไม่ช้าก็เร็วขวาของการเลิกจ้าง
มายอร์ก้าตำรวจ:ไม่ได้ทุกที่ในต่างประเทศ บริษัท ประกันรถจักรยานยนต์มีระดับสูงเดียวกันของการป้องกันเป็นในประเทศเยอรมนี มันอาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดคุณกับจักรยานเช่าในต่างประเทศหมายความว่าความเสียหายที่เกินความสำเร็จของการประกันภัยความรับผิดในท้องถิ่น รวมของสิ่งที่เรียกว่ามายอร์ก้าตำรวจยอมรับความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานของผู้ประกันตนเช่ารถกับความต้องการของบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บที่ขึ้นอยู่กับจำนวนของการบริการที่ตกลงกันไว้ที่นี่ หากคุณเดินทางไปต่างประเทศคุณควรเลือกประกันการเปรียบเทียบรถจักรยานยนต์
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง:ประกันภัยสัญญาพระราชบัญญัติ ให้แก้ไขเพิ่มเติมในปี ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ได้รับการยกเว้นในหลักการ แต่ก็เป็นที่เสรีภาพในการประกันรถจักรยานยนต์ที่จะเข้าร่วมในอัตราส่วนที่แน่นอนจะได้ข้อยุติของการเรียกร้องเมื่อพิสูจน์แล้วว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเช่นขับรถที่สัญญาณไฟจราจรสีแดง
ประกันภัย

http://www.xn--12c4bcfhbk6bsbdce1pqac34a1e.com/